SİSTEM YAKLAŞIMI AÇISINDAN TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI FUARCILIĞIN GELİŞİMİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

ÖZET; Yaşadığımız yüzyılda üretim, ulaşım ve haberleşme teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, bir yandan mal ve hizmet üretimini artırırken, diğer yandan etkin tanıtım ve pazarlama araçlarına yönelimi hızlandırmıştır. Teknolojik gelişmeler, beş duyuya hitap eden bir tanıtım aracı olan fuarların düzenlendiği mekânları değiştirmiş, “uluslararası fuar şehirleri”ni ortaya çıkarmış, fuarların, katılımcı ve ziyaretçi coğrafyalarını genişleterek devletlerin, sektörler aracılığıyla ticaret politikalarını ve üretim güçlerini sergiledikleri, bilginin yönetildiği organizasyonlara dönüşmesine yol açmıştır. Kalkınmada Orta Sanayi ve Orta Gelir düzeyini aşmaya çalışan ülkemizin fuarcılık açısından avantajlarına rağmen fuarcılığın çok yönlü fonksiyonlarından uzun zamandır yararlanamadığı görülmektedir. Türkiye’nin üretim, havayolu ulaşımı ve organizasyon imkânlarını, bir metod ve sistem içinde yurt içinde düzenlenen “Uluslararası Fuarlarda” toplamak suretiyle, sürdürülebilir şekilde ihracatı artırmak, turizm gelirlerini yükseltmek, yerinde ülke tanıtımı sağlamak imkanlarına sahip olduğu çalışmada değerlendirilmiştir. Çalışmada, saha incelemeleri ve akademik görüşlerle ulaşılan bulgu ve bilgiler sistem yaklaşımı bakış açısıyla Türkiye’de fuarcılığın nasıl geliştirilebileceği değerlendirilmiştir. “Türkiye Uluslararası Fuarcılık Yönetim Sistemi” Modeli kapsamında Türkiye’nin fuarcılık sistemi aktörleri ve bu aktörlerin yüklenmesi gereken roller ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye’de fuarcılık sektörünün gelişimi için; Fuarcılık Koordinasyon, İstatistik ve Denetim Kurulu kurulması, uluslararası direkt uçuşların kısmen Anadolu’ya da gerçekleştirilmesi ve ihracatta öncelikli 50 sektörde yurtiçinde düzenlenecek uluslararası fuarların tespit edilmesi gibi uygulamalarla orta vadede ülkemizin önemli bir “fuarlar ülkesi” olabileceği iddia edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sistem Yaklaşımı, Fuarlar, Havayolları, Etkin Tanıtım, İhracat, Fuar Organizasyonu. Jel Kodları: M10, O14, O21, 043.

(Bu çalışma danışmanlığını Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI’nın yaptığı, Dr. Sadık Badak’ın yazdığı “Türkiye’de Milli Fuarcılığın Durum Tespiti ve Gelişimine Yönelik Bir Model Önerisi” isimli doktora tez çalışmasının belirli bölümlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. BADAK – ÖZDAŞLI 848 2019)

http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2019-cilt-24-sayi-4-yazi06-10112019.pdf

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2019, C.24, S.4, s.847-869.

Sadık BADAK* , Kürşat ÖZDAŞLI** * Dr , badak@sbadak.com.tr, https://orcid.org/0000-0002-4604-7387 ** Prof. Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, kozdasli@maku.edu.tr, https://orcid.org/0000-0002-1192-5055