Turizm, Teknoloji, Gıda Endüstrisi Ve Ulaşım

TDMI (Turkish, Design Management Institute), genç bir sektör olan turizmi bir toplumsal kalkınma aracı olarak görmektedir. II. Dünya savaşından sonra tüm ülkelere yayılarak güçlü bir endüstriye dönüşen turizm; Ülkelerde, Bölgelerde ve Kentlerde refah artıran planlama ve eylemler süreci haline gelmiştir. İnsanı merkeze alan ve yaklaşık 1.5 trilyon $/yıl cirosuyla 50’den fazla sektörde çoğunluğu KOBİ olan işletmeleri harekete geçirerek geniş bir istihdam alanı yaratan turizm endüstrisinde Türkiye başarılı bir yönetim deneyimine sahiptir.

TDMI, Sanayi ve Teknolojiyi kalkınmanın merkezinde görür. Kuruluş yıllarında Karma Ekonomi modeliyle sanayileşmeye başlayan Türkiye, Küçük sanayi siteleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Teknoloji Geliştirme merkezleriyle başarılı bir döneme evrilmiştir. Son 100 yıllık dönemde karma ekonomiden kamu-özel sektör işbirliğine uzanan süreçte Türkiye’nin ulaştığı bölgesel sanayileşme, mesleki gelişme, insan kaynakları, meslek odaları ve sivil toplum yönetimi, demokrasi ve liberal ekonomi içinde sosyal hakları geliştirerek  Ekonomi ve Sosyal Toplum Piramitlerinin inşaa edilmesinde yaşanan olumlu ve olumsuz deneyimleri, pek çok açıdan örnek nitelikler taşımaktadır. Bu kapsamda Türkiye’nin tarımsal üretim yelpazesinin genişletilmesi, sulama yatırımları yönetimi, temiz gıda üretimi, tohum ıslahı ve gıda teknolojileri araştırmaları gelecek açısından stratejik önemdedir.

TDMI, tüm ülkelerde kent dışı ve kent içi ticari ve sivil ulaşım ve lojistik yönetimini  ekonomide verimlilik açısından özellikle üzerinde çalışılması gereken bir konu olarak görmektedir. Karayolu, Havayolu ve Demiryolunda ticari ve sivil ulaşımın; yatırım ve işletme süreçlerinde kaynak maliyeti (mekan, zaman, para, insan, konfor) gözetilerek değerlendirilmesi üzerinde durur. Türkiye’nin bu alandaki deneyimleri farklı uygulamalarla mukayese edilebilecek niteliktedir.