Yönetim

İnsan toplulukları kadar eski olan yönetim kavramı 20 yy. başlarında (F. Taylor, 1906. H. Fayol, 1916) Bilimsel İlkelere kavuşmuştur. Son 100 yıllık gelişme sürecinde sosyoloji, psikoloji, biyoloji, bilişim ve iletişim teknolojileri ile yeni teoriler yönetim süreçlerine katılmıştır. 21 yy. başlarında kamu yönetimleri, kentler, sektörler ve işletme birimleri, başarı için durumlarına uygun “Modern Yönetim Teorilerine” ihtiyaç duymaktadırlar.

TDMI, yönetim bilimi ışığında Yatırım yönetimi, Üretim Yönetimi, Kamu Yönetimi, Turizm Yönetimi, Stratejik Tasarım ve Planlama, Finans, Pazarlama, Denetim ve İşletme politikaları uygulamalarında uygun yönetim-denetim yaklaşımları ile çözümler aranmasını benimser.