Dizayn

TDMI, İnsan ve çevresinin bir tasarım olduğunu ve yine tasarımla geliştirilebileceğini düşünmektedir. Daha iyi ortamda sürdürülebilir yönetim,  turizm, sanayi ve teknolojilerde daha verimli üretim ve yenilikler için;  “tasarım”  bir zorunluluktur. 19. yy son çeyreğinde ürün satışlarını kolaylaştırmak amacıyla ABD’de ticaret dünyasına giren tasarım disiplini, Kuzey Avrupa ülkelerinde hizmetlerin ve yönetim-organizasyonlarının tasarımını da kapsamına almıştır. 20. yy. sonlarında Japonya’da ise üretim süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan tasarım disiplini ile “sıfır hatalı tam zamanında üretim yönetimi” JIT (Just in Time with High Quality Product Management)  elde edilmiştir. (Sylvia Xihui LIU, 2014)

TDMI, Hayatın ve ekonominin tüm alanlarında olduğu gibi, turizm, tanıtım, tarım, teknoloji, ulaşım yatırımları ile yerel ve genel yönetim ve diğer toplum aktörleriyle ilişkilerde uyumlu bir verimlilik ve  insan mutluluğu için “tasarım ve planlama prensiplerini” dikkate alır.