Kimiz? Ne Yapıyoruz?

TDMI (Turkish Design Management Institute) Toplumun Refahı, Ülkelerin Yönetim, Turizm, Tarım, Teknoloji ve Ulaşımda gelişmesi, Ekonomik ve Sosyal Kalkınmasıyla ilgilenir. Bu amaçla araştırmalar yapar, Panel ve Konferans düzenler, Kamu ve Özel kuruluşlara, Yerel Yönetimlere danışmanlık yapar. Verimli Kamu ve İşletme Yönetimi,  Yatırım Yönetimi, Ülke, Bölge ve Kent Ölçeğinde Turizm, Sanayi, Ulaşım Planlaması, Mühendislik, Teknoloji ve Tarım Bölgeleri ile Yatırım Geliştirme, Kriz Yönetimi, Tanıtım ve Pazarlama, Kamu Kaynaklarında Verimlilik Denetimi Politikaları, Mesleki ve Sivil Kuruluşlar Yönetimi, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Ulusal ve Uluslararası Yönetim Danışmanlığı ve Akademik Çalışmalar Enstitü üyelerimizin   özel çalışma alanlarıdır.

TDMI, Ülke, Bölge, Sektör, Kent ve Kuruluşların Güçlü ve Zayıf Yönlerini, Potansiyelleri, Problem ve Tehditleri değerlendirir, Politika ve Çevre arasında ahenkli bir entegrasyon sağlanmasını amaçlar. Özel İşletmeler ve Kamu yönetimlerinin, yetki-sorumluluk ve imkanlarıyla, toplum ihtiyaçları arasında zaman-maliyet-kalite dengesi kurarak daha iyi ürün, daha iyi hizmet, daha iyi yönetim ve daha mutlu toplum için tasarım ve yönetim modelleri geliştirir. Özgün hedefler için Farklı disiplinler ve Farklı rollerin ahenkli yönetimini tasarlar.