Ülkemizde Yeni Ekonomik Bölgeler ve Entegrasyon – 01-05-1997

Gelişmiş MARMARA ve EGE’nin arkasından son yıllarda GAP-ÇUKUROVA-D.KARADENİZ ve B.AKDENİZ yeni ekonomik bölgeler olarak görülmeye başlanıldı.

Ancak bu bölgeler arasında Emek-Sermaye-Yatırımcı ve Ulaşım bakımından işbirliği (entegrasyon) henüz başlamadı.

Türkiye’nin bütün bölgelerinden Ulaşım AKS’ları siyasi merkez olan ANKARA ve Ekonomik Merkez olan İSTANBUL yönündedir. Geri kalmış bir ülke için böyle bir planlama doğrudur.
Bilgi-Teknoloji-Sermayenin ANADOLU’ya açılması ve devletimizin son 30 yılda sağladığı altyapılar GAP-ÇUKUROVA-BATI AKDENİZ ve DOĞU KARADENİZ’de yeni gelişmeler başlattı. Ayrıca; D.Karadeniz Anadolu’nun K.E.İ.B. gibi önemli bir pazarın kapısı konumuna geldi.

İşbirliği ve birbirini tamamlayan bir duruma gelmenin temel koşulu ULAŞIM ALTYAPISI.
D.Karadeniz GAP-D.KARADENİZ ÇUKUROVA, MARMARA B.AKDENİZ arasındaki ulaşım akışlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. ÇUKUROVA-GAP arasında bu yapılmıştır. Ulaşımın kolaylaşmasıyla yatırımcıların ve yöneticilerin bu bölgelerimiz arasında işbirliğini artıracağına inanılmaktadır. Buna ülkemizin ihtiyacı da vardır.

Bu bölgelerimiz arasında işbirliğinin, SİAD’ların Ticaret ve Sanayi Odalarının, Meslek Odalarının ortak konularda karşılıklı ziyaret, toplantı ve yatırımlar yapmalarıyla başlayıp gelişeceğine inanılmaktadır.

Mayıs 1997