Şehirlerin Yarışması – 01-09-1996

Küreselleşme (Bilgi ve Teknolojinin serbest dolaşımı) giderek, ülkenin kalkınmasını, “şehirlerin kalkınmasına” dönüştürdüğü bildiriliyor. “Topyekün kalkınma” kavramı, yerini “şehirlerin kalkınmasına” bırakıyor(1).

Şehirler birbiriyle yarışarak kalkmıyor, gelişiyorlar. Yöneticiler şehirlerin yarışmasını teşvik ediyorlar. 14 Eylül’de ATSO’nun vergi ödül töreninde Sn. Cumhurbaşkanı; “Antalya diğer şehirlerle yarışmalıdır. Bursa, Konya ile Konya, Gaziantep’le yarış içerisindedir” dediler. En üst yönetim kademesinden itibaren, globalleşme sürecinin düşünce, tesbit ve durum itibariyle ülkemizde de başladığı görülüyor.

Globalleşmenin gerektirdiği yeniden yapılanma döneminde, şehirler birbirleriyle, kuruluşlar ve sahip olduğu Sağlık, Eğitim, Bilim, Sanat altyapılarıyla yarışıyorlar. Şehirlerin KURULUŞLARINI; iyi hizmet eden Meslek Odaları, Dernekleri, Vakıflar, Şirketler, Kooperatifleri meydana getiriyor. Bu KURULUŞLAR Sağlık, Eğitim, Bilim ve Sanat çalışmalarını geliştirici yatırımlar yapıyorlar.

KURULUŞLARIN iyi hizmet etmesi, bilgili, yüksek vasıflı hemşehrilerle gerçekleşiyor. Bilgili, vasıflı, sorumluluk taşıyan hemşehriler, KURULUŞLARI yüksek hizmet bilincine kavuşturuyor. Bu gibi KURULUŞLARIN bulunduğu şehirler giderek İyi Yönetim, Temiz Çevre, Tamamlanmış Altyapı ve Gelişmiş Ekonomiye sahip oluyorlar.

Antalya’nın, kısaca bölgemizin diğer şehirlerle yarışması, iyi hizmet eden KURULUŞLAR ve gerçekleştirilecek doğru projelerle sağlanabilecektir.

Eylül 1996

(1) Ç. KEYDER (Dr. Cem KOZLU Vizyon Arayışları ve Asya Modelleri, İş Bankası Yayınları Sayfa 291)