PORTER MODELİNDEN GELİŞTİRİLEN YENİ BİR MODEL IŞIĞINDA SEKTÖREL KÜMELENME ANALİZİ

Küreselleşme ve ekonomik değişim süreci, ulusal ekonomiler kadar yerel ekonomiler için de önemli bir dönüm noktasıdır. Günümüzde, aynı tür ürün veya hizmetler sunan çeşitli sektör ve bölgelerde işbirliğine dayanan oluşumlar görülmektedir. Kümelenme olarak da tanımlanan bu işbirliği yapıları, maliyet avantajı yaratma ve dolayısı ile rekabet edebilirliğin yükselmesinde önemli bir r

ol oynamaktadır. Çalışmanın amacı, rekabet edebilirlik ile kümelenme kavramının ilişkilerini ve kümeleri oluşturan değer zincirlerinin birbiriyle bağlantılarını ortaya koymak ve araştırmaktır. Bu çalışma, derlenen verilerin analizinde kullanılan ve Porter modeline dayalı olarak geliştirilen yeni bir modelin tanımlanmasını ve uygulamasını içermektedir. Çalışmada, kümelenme özellikleri gösteren bölge veya sektör belirlenmekte ve işbirliği içindeki kuruluşlar belli kriterlere göre istatistiksel olarak değerlendirilmekte ve nihayetinde, bulgular yorumlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kümelenme, Sektörel Kümelenme, Porter Modeli, Batı Akdeniz Bölgesi

Çalışmanın tamamı için: https://doi.org/10.20875/makusobed.288360

 

DOÇ. DR. AHMET SARITAŞ