Lara Bölgesinin Turizm’e Açılmasını Destekliyoruz – 30-01-1997

Sayın Turizm Bakanımız 23-24 Ocak 1997 tarihinde Antalya’yı ziyaretinde “Lara Bölgesinin yeniden Turizm Alanı olması için Büyükşehir Belediyesi ile aynı görüşte olduklarını, bakanlık olarak bu yönde çalışma yapıldığını” açıkladı.

Memnuniyet verici bu uygulamanın bölgemize yeni bir ekonomik potansiyel kazandıracağına inanılmaktadır. Esasen ülkemizde turizm altyapısının yoğun olarak planlandığı yıllarda Lara bölgesinde öngörülen kapasite 65.000 yatak ve 2 yat limanı seviyesinde idi. Sonradan bu plan işlemden kaldırıldı.

Ülkemizde ve çevre ülkelerde havaalanına ve kent merkezine Lara ölçüsünde yakın ve buna karşılık kumsalı, akarsuyu, çam ormanı ve temiz deniziyle turizme çok uygun böyle bir bölge bulunmamaktadır.

Burada kurulacak örneğin 20.000 yatak kapasiteli tesislerin bölge ekonomisine sağlayacağı tahmini gelir hesabı şöyledir:

20.000 Yatak, yılda 300 gün ortalama %60 dolu kabul edilirse: 3.600.000 gün
3.600.000 gün ortalama 40.-$ (Y.P.+ Ekstralar)  144.000.000.-$ yıllık Turizm Geliri
144.000.000.-$ Yıllık Gelir x %15 KDV = 21.600.000.-$
144.000.000.-$ Gelir x %30 Kazanç = 43.200.000.-$
43.200.000.-$ Kazanç x %25 (Teşvikli Ort. Kurumlar Vergisi)  = 10.800.000.-$
144.000.000.-$ x %20 (Antalya’dan tedarik harcamalar?) = 28.800.000.-$
144.000.000.-$ x 2.5 (Genel ekonomiye çoğaltan etkisi) = 360.000.000.-$

Personel harcamaları:
4 Turistik yatağa 1 personel kabul edilirse = 5.000 Personel
5000 Personel x 6.000.-$ (Yıllık ortalama brüt ücret)  = 30.000.000.-$
30.000.000.-$ Ücret x %25 (Personel vergisi) =  7.500.000.-$
30.000.000.-$ x 33.5 (S.S.K. primi) = 10.050.000.-$

SONUÇ:
Doğrudan ekonomik fayda tahminleri (YILLIK)
Katma Değer Vergisi 21.600.000.-$
Kurumlar Vergisi 10.800.000.-$
Tüketim, Tedarik Harcamaları 28.800.000.-$
Personel Ücretleri (Net) 25.650.000.-$
Personel Gelir Vergisi 7.500.000.-$
Personel S.S.K. Primi 10.050.000.-$
Bölge ekonomisine doğrudan sağlanacak yıllık gelir 104.400.000.-$

Döviz olarak elde edilen turizm gelirlerinin genel ekonomiye sağladığı çoğaltan etkisi
(1 $ gelir 2.5 $ katkı sağlar) 360.000.000.-$

İşletme döneminde bölge ve ülke ekonomisine çok genel bir yaklaşımla sağlanacak faydanın yanında kent merkezine yakınlığından dolayı alış-veriş sebebiyle sağlayacağı katkı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yatırım Dönemi Harcamaları:
1. Sınıf Tatil köyü 1 yatak 1997 yılı maliyeti ortalama 5.000.-$
20.000 Yatak x 5.000.-$ maliyeti ortalama 100.000.000.-$
İnşaat malzemeleri tedariki ve işçiliklerin %50’sinin Antalya bölgesinden sağlanacağı kabul edilirse yatırımların inşa döneminde bölgeye katkısı 50.000.000.-$

Lara bölgesinin mevcut her türlü işgalden arındırılıp kaynak yaratan bir duruma getirilmesi, bölge ve ülke ekonomisine olumlu yönde katkı sağlayacaktır.

30 Ocak 1997