İmalatçı ve Sanayiciler Konseyi Neden Gerekli? – 01-02-1994

Katılımcı Demokrasilerde, herkesin, sorun ve dileklerini, ancak, yasalar çerçevesinde birlikler oluşturarak gündeme getirebilirler.

Teknolojideki gelişmeler, HABERLEŞME-ULAŞIM ve ÜRETİM tarzlarında değişiklikler meydana getirmektedir. Bunu kısaca sıralamak icap ederse;
1. Yazılı ve sözlü haberleşme usulleri hızla değişmektedir.
2. Altyapı ve araç teknolojisindeki yeniliklerle, ulaşım zamanı ve mekanları değişmektedir.
3. Teknolojik gelişmeye ve serbest pazarın getirdiği rekabete bağlı olarak, üretim tarzı, SERİ ÜRETİM’den YALIN ÜRETİM tarzına dönüşmektedir. Bu gelişmeler, idari ve sosyal hayatta olduğu gibi, imalatçı ve Sanayicinin sorunlarını da değiştirmiş, bunları giderme usullerinde yeni metodlar arayışını gündeme getirmiştir. Vatandaşlar ve Özel müesseseler, kendilerini, sektörlerini ve bölgelerini ilgilendiren yatırım ve uygulamalarla başka kesim ve mercilerin ilgilenmesini artık boşuna beklememelidir.

Gelinen bu noktada; Yasalar çerçevesinde sorunlarına sahip çıkan, baskı gurubu olabilen kesimler sistem içinde yer alacak, bölgelerinin öncelikle gelişmesini sağlayacaktır. Bu gelişmeye ayak uyduramayan, ilgili platformlarda yer alamayan bölge ve kesimler geri kalacaktır.

İmalatçı ve Sanayicinin; Tesis altyapısı, Enerji, Yeterli Kaliteli ve uygun fiyatta hammadde, kaliteli personel, finansman, sendika uygulamaları gibi konularla özetlenebilecek safhalar, sorunları, diğer meslek kesimlerinden çok farklıdır. Satılabilir mal ve hizmet üretiminin arttırılması için asıl sorunlarına sahip çıkılması ve önündeki engellerin kaldırılması gerekenler imalatçı ve sanayicilerdir.

Ülkede istihdamın ve ihracatın kalıcı bir şekilde arttırılması ancak buna bağlıdır. Bu gerçeklerin başka kesimlerce gündeme getirilmesi beklenilmemelidir. EGE’de BURSA-İSTANBUL ve ANKARA çevresinde olduğu gibi bölgemizde de imalatçı ve Sanayicilerin birliklerini kurarak kamuoyu ve idari makamlar nezdinde hak ettiği yeri doğrudan almaları gereklidir.

ANSİAD, SANAYİ SEKTÖRÜ KOMİSYONU üyelerimizin Önderliğinde başlayan BATI AKDENİZ İMALATÇI ve SANAYİCİLER KONSEYİ’nin çalışmalarına azami desteği verecektir. Bölgemizdeki diğer kurum ve kuruluşların da gereken desteği sağlayacaklarına inanıyoruz.

Şubat 1994