Dönüşüm-Küreselleşme-Değişim – 01-08-1997

Bu üç kelimeyi sıkça duymaya alıştık.
Dünya değişti, hayat değişti derken; eşyanın kullanım şeklindeki dönüşümün kastedildiği çoğu zaman gözden kaçıyor.

EŞYA; İnsan, Hayvan ve Bitki dışındaki her şey. Bir başka ifadeyle insanın günlük hayatı içerisinde ihtiyaçlarını giderdiği her şey.

Eşya temel konularda aletten makinaya, makinadan elektroniğe dönüştü. Eşyanın kullanım şeklindeki temel DÖNÜŞÜM dönemlerinde Üretim-Ulaşım-Haberleşme şekilleri değişiyor. Bu değişiklikleri zamanında fark eden toplumlar buna bağlı olarak davranış modellerini ve yönetim anlayışlarını da değiştiriyor ve öne geçiyorlar. Eşyadaki DÖNÜŞÜMÜ zamanında algılayamayan, onu kullanmayı zamanında gerçekleştiremeyen toplumlar geride kalıyorlar. Onlara “çağın gerisinde kalan toplum” deniliyor.

Böyle bir dönemi yaşıyoruz. Eğitimden-Sağlığa, Üretimden Haberleşmeye kadar bütün alanlarda Mekanikten-Elektroniğe, Makinadan-Bilgisayar ortamına DÖNÜŞÜM yaşanıyor.

Önceki DÖNÜŞÜMLERDEN farklı olarak eşyanın, içinde yaşadığımız DÖNÜŞÜMÜ dünyayı küçültüyor. Buna KÜRESELLEŞME deniliyor. Elektronik üretim ve bilgisayarlı haberleşmeye sahip işletmeler dünyanın her noktasından mal alabiliyor veya üretimlerini oraya teslim edebiliyor.

Dün Konya ve Afyon’lu peynir üreticisi ancak birbirinin rakibi iken, bugün Burdurlu ve Amsterdamlı peynir üreticisi aynı pazara Antalya pazarına mal vermeye, birbiriyle rekabet etmeye başladı. Üstelik Hollanda firmasının daha düşük fiyatla teslim yaptığından şikayet ediliyor. Bu durum KURESELLEŞME’nin küçük yerleşim birimlerini ve küçük işletmeleri de tesiri altına almaya başladığını gösteriyor.

Teknolojik DÖNÜŞÜMÜN getirdiği KÜRESELLEŞME, yöneticilerde ve yönetim anlayışlarında DEĞİŞİM’i kaçınılmaz kılıyor. İnsanın DEĞİŞİMİ eğitimle mümkün. Yeni ortamda mal ve hizmet üreten veya satın alan kişiler yeni bir anlayışa sahip. Onları yönetenlerin kendilerini bu duruma uygun hale getirmemeleri, işletmelerine, kurumlarına veya ülkeye zarar veriyor.

ANSİAD teknolojideki DÖNÜŞÜMÜ, buna bağlı olarak KÜRESELLEŞMEYİ ve buna uygun DEĞİŞİM’in nasıl sağlanacağını üye olan işadamlarının ve yöneticilerinin dikkatine zamanında sunarak görevini yapmıştır, yapmaya devam edecektir.

Eylül 1997