Demiryolu Paneli’nin Ardından – 20-06-1995

Antalya Valiliği ve Akdeniz Üniversitesi’nin katkılarıyla, 02 Haziran 1995 günü Akdeniz Üniversitesi Konferans Salonunda “Antalya’nın Ulusal Demiryolu Ağına Bağlanması” konulu panel yapıldı.

Paneli, Antalya’nın yerel yönetimi ile, Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü, DLH 6. Bölge Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği, Akdeniz Turistik Oteller Birliği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, inşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi hazırladı. Panel de şu gerçeklerin varlığı anlaşıldı.

1. Türkiye’nin 60.000 km uzunluğundaki karayolu hızla artan motorlu taşıt ve seyahat eden nüfus için yakın zamanda yetersiz kalacaktır. Alternatif ulaşım araçları düşünülmelidir. Bugün İstanbul-Ankara-Antalya hattıyla bütünleştirilmesi acil bir ihtiyaç haline gelecektir.
2. Antalya Ovası Türkiye’nin toplam yaş sebze üretiminin %60’ını temin etmekte olup, bu üretim yoğun olarak Ankara – İstanbul’da tüketilmektedir. 10 yıl içerisinde yaş sebze-meyvenin soğutuculu vagonlarla 8 saatte tüketim merkezlerine ulaştırılması için demiryolu önemli bir fonksiyon ifa edecektir.
3. Marmara ve Ege Bölgesinde başlayıp, Denizli-Burdur-Afyon’dan, Konya istikametinde gelişen insan-sermaye ve emtia hareketinin kısmen Antalya’dan geçmesi bölgemizin Batı İç Anadolu ile iktisadi bütünleşmesi için ve ekonomik gelişmenin tamamlanması için şarttır. Bu gelişme büyük ölçüde demiryolu ile mümkündür. Ancak Eskişehir-Antalya demiryolu hattının yeni teknoloji ve anlayışla işletilmesi gereklidir.
4. Bugün demiryolu ile İstanbul – Ankara’dan Kapadokya’ya uzanan turist grupları, bu sayede İstanbul’dan Antalya’ya gelme imkanı bulacaklardır.
5. Bu yatırım aşırı bir maliyet getirmemekte sadece İstanbul Boğazı Tüp Geçişi için hesaplanan 1.000.000.000 (Bir milyar) $ ile Eskişehir-Antalya demiryolu realize edilebilmektedir. Bu yatırımın 10 yılda tamamlanması mümkündür. Antalya turizm ve tarım potansiyeli ile ülke ekonomisine 10 yılda 15 milyar $ girdi sağlanmaktadır. Böyle bir yatırım talep etmeye her bakımdan hakkı vardır. Bu yatırımla girdi meblağı daha artacaktır.
6. Demiryolu alt yapısının tamamlanması Afyon’dan Antalya’ya uzanan güzergah üzerinde depolama, paketleme, üretim, istihdam potansiyelini arttıracağından, kıyıya olan göçün azalmasında olumlu rol oynayacaktır.
7. 10-15 yıl içinde İstanbul-Ankara tüketicisini Antalya’ya taşıyacak, hızlı ve güvenli kanallar açılamazsa bu yöredeki yüksek talep, otoyollar, tamamlanacak hızlı tren ve boğaz tüp geçişi ile orta Avrupa’ya çekilecektir. 20 yıl içinde Ankara-İstanbul yöresindeki bu talep 8 milyon kişi mertebesinde olacaktır.
8. Bu değerlendirme ışığında İstanbul-Ankara-Antalya demiryolu yatırımı 7’inci 5 yıllık kalkınma planına alınmalı, ayrıca DLH 6. Bölge Müdürlüğünde Demiryolları Başmühendisliği kurulmalıdır.
9. Tüketicinin bölgemize kolay ulaşımını temin etmek için Bilecik-Antalya karayolu tamamen ışıklandırılman, birkaç noktadaki sert ve tehlikeli viraj ıslah edilmelidir. İstanbul’un Anadolu yakasına düşünülen havaalanı 5 yıl içinde ulaşıma açılmalıdır.
10. Yöremizin tüm kurum ve kuruluşları ile parlamenterlerimiz bu yatırımların gerçekleşmesi için sürekli diyalog içerisinde destek ve çaba göstermelidir.

Yukarıdaki değerlendirmelerin yapıldığı panel, 1996 yılı DLH bütçesine bu yatırım için etüt, proje ödeneği konulması ve paneli hazırlayan kuruluş temsilcilerinin “Demiryolu Gerçekleştirme Grubu” olarak çalışmaları koordine etmesi temennisi ile tamamlandı.

20 Haziran 1995