Antalya Yöresinde Avrupalı KOBİ’ler İçin Yatırmı ve İşbirliği İmkanları – 01-12-1995

I- GENEL TESPİTLER
Antalya-Burdur-Isparta yöresi 36-38 paraleller arasındadır.
Antalya’da ortalama yıllık sıcaklık 18.3 derece, Burdur’da 13.1 derece, Isparta’da 12.0 derece, nem oranı Antalya’da %64, Burdur’da %57, Isparta’da %62’dir.

Bölgemiz genellikle Çam Ormanları ve Sedir Ormanlarıyla kaplıdır.

Akdeniz’e dökülen Manavgat, Köprüçay ve Aksu ırmakları vardır.
Bölgenin akarsu potansiyeli 15 milyar m3/yıldır. Bu ırmakların üzerinde inşaatı tamamlanmış ve devam eden 5 adet baraj vardır. Bu barajlar enerji üretimi ve sulama amacıyla kullanılmaktadır. Bölgede sulanabilir arazi 523240 hektar olup, 308658 hektarı sulanmaktadır. Bölgemizdeki illeri ve ilçeleri birbirine bağlayan karayolları 1. sınıftır. Antalya’dan dünyanın her noktasına havayoluyla ulaşmak mümkündür. Antalya limanı Türkiye’nin en modern yük ve yolcu limanlarındandır. Türkiye’deki 5 serbest bölgeden birisi altyapıları tamamen hazır olarak Antalya limanı içerisindedir. Demiryolu Burdur ve Isparta’dan İç Anadolu’ya bağlanmaktadır.

Denizden 25 km’lik kara bandı içerisinde Turunçgiller-Örtü Altı Sebzeciliği-Hububat-Pamuk-Yağlı Tohumlar-Çiçek üretimi yapılmaktadır.

Türkiye’nin örtü altı sebzeciliğinin %65’i bölgemizde gerçekleşmektedir. Türkiye’nin en kaliteli Susam ve Yerfıstığı Manavgat’ta elde edilmektedir. Bölgemizde üretilen pamuk 53000 tondur. 1996 yılında 90000 ton üretim yapılacağı tahmin edilmektedir. Pamuk üretiminin GAP bölgesine kaymaya başlamasıyla boşalan ve yeni tarıma açılan alanlarda örtü altı yetiştiriciliği ve özellikle çiçekçilik hızla gelişmektedir. 1994 Yılında Antalya’da 1300 dekar alanda 130 milyon dal çiçek üretilmiştir. Çiçek üretiminin hemen tamamı ihraç edilmekte olup geçen yılki ihracat geliri 25 milyon $’dır. Bölgemizde çiçek ve örtü altı tarım yapılan alanların orta vadede 10 kat, uzun vadede 100 kat artırılması mümkündür.

25 Km lik kara bandından itibaren Burdur, Isparta ve ilçelerinde Tarla Mahsulleri-Bahçe Meyveleri-Şeker Pancarı-Tütün-Hububat yetiştirilmekte ve özellikle Burdur yöresinde et ve süt hayvancılığı yapılmaktadır. Bu yörede günlük süt üretiminin 500 bin litreye ulaştığı görülmektedir.

Bölgede işlenemeyen ve değerlendirilemeyen bu kapasite başka yörelere nakledilmektedir.

II- BÖLGEDEKİ SANAYİ ALANLARI
Antalya-Burdur-Isparta yöresinde küçük ve orta ölçekli nitelikte tesislerin kurulabileceği 7 sanayi bölgesi bulunmaktadır. 1- Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi 2- Burdur Organize Sanayi Bölgesi 3- Isparta Organize Sanayi Bölgesi 4- Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi 5- Yalvaç Deri Organize Sanayi Bölgesi 6- Bucak Sanayi Bölgesi 7- Tefenni-Gölhisar Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.

1- Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi Antalya’nın 25 km kuzeyinde Burdur-Isparta karayolu üzerinde olup, toplam 250 adet sanayi parseli vardır. 4000 dönüm üzerine kurulmaktadır. Sanayi için gerekli Elektrik, Su ve Haberleşme altyapısı faaliyettedir. 3000 m2’den başlayan ve ihtiyaca göre birleştirilerek büyüyen parseller halinde tahsis yapılabilmektedir. M2 fiyatı 1994 yılında 10 DM/m2’dir. Antalya limanına ve havaalanına uzaklığı 35 km.dir.
2- Burdur Organize Sanayi Bölgesi Ankara Devlet Karayolu üzerinde olup, 68   parselden oluşmaktadır. Parsel büyüklükleri 5 bin ile 10 bin m2 arasındadır. Fiyatı 4 DM/m2 dır. Elektrik-Su-Haberleşme altyapısı tamamlanmış olup, faaliyettedir. Göller Bölgesi hava alanına uzaklığı 15 km.dir.
3- Isparta Organize Sanayi Bölgesi Ankara Devlet Karayolu üzerinde 114 parselden oluşmakta olup, parsel büyüklükleri 5 bin-100 bin m2 arasındadır. Fiyatı 6 DM/m2 dir. Altyapı inşaatları sürmektedir. Göller Bölgesi havaalanına uzaklığı 30 ve 50 km’dir.
4- Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi ve
5- Yalvaç Deri Organize Sanayi Bölgesi yüksek planlama kurulu kararlarından geçmiş olup, 3000 ile 20000 m2’lik toplam 100 parselden ibarettir. Kuruluş çalışmaları sürdürülmektedir.
6- Bucak Sanayi Bölgesi 100 hektarlık bir alanda Antalya-Bucak Karayolu üzerinde oluşturulmaktadır. Elektrik-Su-Haberleşme altyapısı vardır. Organizasyon Bucak Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Antalya’ya uzaklığı 65 Km-Burdur’a 55 Km-Isparta’ya 60 Km’dir.
7- Tefenni-Gölhisar Sanayi Bölgesi için ayrılmış bir saha bulunmamakla birlikte Belediye örgütlerinin çabalarıyla yöredeki yüksek vasıflı 20 mermer ocağının işletilmesi, Deri İşletme Tesisleri ve günlük 40 tonluk süt hammaddesine dayalı süt   ürünleri ve dondurma üretimine yönelik yatırımlar için yer tahsisi yapılacaktır. Bölge Denizli-Burdur-Antalya üçgeni içerisindedir. Her üç il’e yüksek vasıflı karayoluyla bağlanmıştır. Denizli’ye uzaklığı 60, Burdur’a 40, Antalya’ya 100 km’dir.

Bölgemizdeki Organize Sanayi Bölgeleri ülkemizdeki öncelikli sanayi kurumları içerisindedir. Buralarda yapılacak yatırımlar Bakanlar Kurulu’nun 31.08.1994 tarih ve 94/5942 sayılı kararı ile ve 4911 sayılı karar ve 94/7, 94/8 sayılı tebliğleri ile çeşitli yatırım ve işletme teşvikleri ve yatırım indirimi ile desteklenmektedir.

III. BÖLGEDEKİ SANAYİ İŞLETMELERİ VE ÜRETİM ALANLARI
Bölgemizde Deri-Tekstil-Konfeksiyon-Mermer ve Toprak Ürünleri-Un-Yem-Meşrubat ve Gıda Sanayi-Plastik-Kimya-Metal Sanayi-Orman Ürünleri ve ahşap sanayi üzerinde üretimde bulunan 150 küçük ve orta ölçekli sanayi işletmesi vardır.Bu işletmeler BATI AKDENİZ SANAYİCİLER KONSEYİNDE örgütlenmişlerdir. Bu tesisler organize sanayi bölgelerinde veya dışında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu işletmelerin tanıtımı için BATI AKDENİZ SANAYİ KATALOGU hazırlanmaktadır. Ayrıca bölgemizde kamuya ait sanayi tesislerinde krom ve karpit-iplik-dokuma-şeker-pil üretimleri de gerçekleştirilmektedir.
Batı Akdenizdeki Organize Sanayi Bölgelerinde Bölge Pazarına-Türkiye Pazarına-Yurt Dışı Pazarlara yönelik yatırımlar yapılabileceğine inanıyoruz. Bunlar;
– Tarım, Hayvancılık ve süte dayalı her türlü gıda ve dondurma
– Dokuma, Tekstil, Giyim, Deri İşleme ve Konfeksiyon
– Plastik Sanayi, Plastik ve Mukavva Ambalaj Maddeleri
– Soğutma ve Klima Sanayi
– Temizlik Maddeleri
– Madeni Eşya
– Tarım Alet ve Araçları (örtü altı tarıma ve çiçek üretimine yönelik sarf malzemeleri)
– Elektrikli ve Elektriksiz Araçlar
– Mermer İşleme Tesisleri
– Tarım İlaçları ve Aletleri
– Kozmetik, Parfümeri
– Tıbbi Ölçü Aletleri
– Tekne ve Yat Aletleri
– Orman Ürünleri ve Ahşap Sanayi (Fredrich Nouman Vakfı’nın Elmalı’da kurduğu ağaç kurutma tesisi vb.) Parke, Tonga Levha, Emprenye alanlarında gerçekleşebilir. Bölgemizde yatırımların gerçekleşmesi için sanayi alanları ve altyapıları çok uygun olduğu gibi, üretim ve pazarlama açısından da uygun koşullar mevcuttur.

Kalifiye elemanlar bölgemize gelmekten hoşnut olmaktadırlar. Yatırım ve mamul maddelerin ithalat ve ihracatı kara-deniz veya hava yolundan gerçekleşebilmektedir. Bölgede bankacılık ve kambiyo işlemleri gelişmiştir. Bölgemizde Gümrük Müdürlüğü ve Merkez Bankasının bulunması yurt dışı ticari işlemleri kolaylaştırmaktadır. Bölge halkı ve yöneticiler yeni yatırımcıları benimsemekte ve destek olmaktadırlar. Bölge iş adamları kendi alanlarında iş ortaklıkları kurmaya hazırdırlar.

IV- SONUÇ
Antalya’ya yılda 1,5 milyon yabancı 0,5 milyon yerli turist gelmekte ve ortalama 6 milyon geceleme olmaktadır. Bu turistik hareket büyük bir mal ve hizmet tüketimi potansiyeli meydana getirmektedir.

Bölge her türlü ara malın, mamul maddenin ve tüketim malının önemli bir pazarı olmaktadır. Bu ortam içerisinde yüksek bölge potansiyeli ve Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya uzanan geniş hinterlandıyla ülkemizde yatırım yapılmaya en uygun bölgenin Antalya-Burdur-Isparta yöresi olduğunu düşünmekteyiz. Bölgemizde yeni yatırımcıları görmekten memnun olacağımızı belirtiriz.

01 Aralık 1995