Ağustos 1997’de Ansiad – 11-08-1997

ANSİAD 10 Ocak 1991 tarihinde yapılan tanıtım toplantısıyla kuruluşunu kamuoyuna açıkladı ve üye kabulüne başladı. Şu anda 115 üyesi bulunan ANSİAD kuruluş hazırlıklarının arkasından çalışmalarının fiziki altyapısı ve 5 yıllık hedeflerini belirledi. 1993 Yılında Dünya Gazetesi’nce Türkiye’nin en başarılı 5 derneği arasında değerlendirilen ANSİAD, 1998’e uzanan süreç içinde;
Başarılı öğrencilere burs organize etmek ile yönetici-işadamının ömür boyu eğitimini sürdürmeyi gaye edinen ANTALYA EĞİTİM ve ARAŞTIRMA VAKFI’nı kurdu. Vakıfla, Bölgemizdeki işadamlarının ve yöneticilerin gelişen dünyadaki yenilikleri kavramalarını kolaylaştırmak için Antalya’da programlı yönetim seminerleri verilmesini başlattı. Geçen çalışma döneminde bu seminerlerden 540 işadamı ve yönetici sertifika aldı.

Şehrimizin Ticaret Sektörü için büyük bir ihtiyaç haline gelen TOPTANCILAR SİTESİ KOOPERATİFİ’ni tüccar üyelerimiz organize ettiler.

Turizmin 12 aya yayılmasında önemli bir altyapı olacak FUAR MERKEZİ üyelerimizin önderliğinde kurulan ANFAŞ tarafından gerçekleştirilmeye başlandı.

“TOPLAM KALİTE” anlayışını yaygınlaştırmak ve gelecek 5 yılda tüm üyelerimizin “Yönetimde Toplam Kalite” ISO-9000 belgesi alabilmesi için çalışmalarını sürdürecek olan “ANTALYA KALİTE DERNEĞİ” ANSİAD üyelerinin önderliğinde kuruldu.

Ülkemizdeki özelleştirmeler çerçevesinde Antalya Limanı’nın kentimizin iş hayatına kazandırılması için “LİMAN İŞLETME ŞİRKETİ”nin kurulmasına öncülük edildi.

Ülkemizdeki çok ortaklı şirket modellerinin şehrimizde de gelişmesi ve demokraside katılımcı/ekonomide hissedar anlayışının yaygınlaşması düşüncesinden hareketle 152 ortaklı kurulan ÖNCÜ İNŞAAT A.Ş. Toptancılar Birliği’mizin inşaatının yapımını üstlendi.

Bölgemizin bütün yönleriyle tanıtımının, BİLİMSEL, METODLU ve SÜRDÜRÜLEBİLİR hale gelmesi için ihtisaslaşmış bir kuruluş meydana getirmek bakımından KETAV (Kemer Tanıtım Vakfı), ATAV (Antalya Tanıtım Vakfı)nın kurulmasına öncülük yaptı.

ANSİAD sayısız toplantılarında ele aldığı konular, verdiği mesajlarla üyelerinin çeşitli alanlarda önderlik etmelerine, yeni kuruluşlar meydana getirmelerine imkanlar hazırladı.

ANSİAD gelecek faaliyet dönemlerinde 6 SEKTÖREL GELİŞME GRUBU’nun çalışmalarıyla şehrimizde nitelikli İNSAN, YÖNETİM, KURULUŞ, ÜRETİM anlayışını geliştirecektir.

ANSİAD’ın bu süreçte yörenin Organize Sanayi Bölgelerinde 100 yeni tesis kazandırılması, Yatırım Bankası kuruluşu, yeni Turizm Alanlarının bölge firmalarına tahsisi, Marmara-Akdeniz yakınlaşması gibi konularda faydalı ve kalıcı çalışmalar yapacağına inanıyorum.

ANSİAD’ın Ülkemize, Bölgemize, Antalya iş hayatına ve üyelerine gönüllü hizmetini çok uzun yıllar boyunca sürdüreceği inancıyla, bu çalışmaları metotlu bir diyalog içinde gerçekleştiren tüm üyelerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Vergi reformuna katkıda bulunmak için Maliye Bakanlığı’na 1993 yılında sunduğu çalışmalar sonucunda “Her Vatandaşa Vergi Numarası” ve “vergilerin bankalarca tahsili” vb. konular uygulamaya konuldu.

Antalya Limanı’nın özelleştirilmesi durumunda, bölgemizin yönetiminde olması için ATSO-Antalya İhracatçılar Birliği-Antalya Ticaret Borsası-Deniz Ticaret Odası’nın da içinde bulunduğu 11 kurucu ortaklı bölgesel liman işletme şirketinin kurulmasına öncülük yaptı.
1984 Yılında İstanbul Ticaret Odası’nın çabalarıyla hazırlanıp 10 yıl parlamentoda bekletilen “TEKELLEŞMENİN ÖNLENMESİ” hakkındaki kanunun çıkması için 1994 yılında parlamento nezdinde ülke çapında yapılan çalışma sonucunda 1994-Aralık ayında ilgili yasanın çıkarılmasında etkili oldu.

2000’li yıllarda emtia ve müşteri akışı bakımından ANTALYA’nın MARMARA Bölgesi ile karşılıklı olarak KARA ve HAVAYOLU yanında DEMİRYOLU ile de bağlanması yönünde geliştirilen çalışmalara öncülük yaptı.

7. 5 Yıllık Kalkınma Planı’nda bölgesel kalkınma planları hazırlanması yönündeki görüşler doğrultusunda “2020 Batı Akdeniz Gelişme Planı” düşüncelerine öncülük yaptı.

11 Ağustos 1997