Dizayn

TDMI, İnsan ve çevresinin bir tasarım olduğunu düşünmektedir. Daha iyi ortam, Daha verimli üretim, Daha cezbedici turizm için; tasarım ve planlama süreci bir zorunluluktur. 19. yy ortalarından sonra satışı kolaylaştırmak amacıyla ürün tasarımıyla ticaret dünyasına giren tasarım disiplini, Kuzey Avrupa ülkelerinde hizmetlerin ve yönetim-organizasyonların tasarımını da kapsamına aldı. 20. yy. sonlarında Japonya’da  ise üretim süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan  tasarım disiplini ile “sıfır hatalı tam zamanında üretim yönetimi” JIT (Just in Time with High Quality Product Management)  elde edildi (Sylvia Xihui LIU, 2014)

TDMI, Hayatın ve ekonominin tüm alanlarında olduğu gibi, sürdürülebilir turizm için de Konaklama-Yurt dışı, Yurt içi, Kent içi Ulaşım-Turizm çeşitleri- Turizm yönüyle Kamu yönetimi, Yerel yönetim ve diğer turizm aktörleriyle ilişkilerde uyumlu bir verimlilik ve  insan mutluluğu için “tasarım-planlama prensiplerini” dikkate alır.